Klik her for at logge på
Meritpædagoguddannelse – for BUF optagede på Københavns Professionshøjskole Campus Carlsberg februar 2019
Arrangør: BUF Akademi

Aktivitetsnr: 1599-19-00-00 
Tilmeldingsfrist: 16-12-2018
StedKøbenhavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg
Humletorvet 3, 1799 København V
Dato og tid04.02.2019, Kl.: 00:00 - 00:00
Normeret antal20
KontaktpersonBUF Akademi    E-mail adresse: akademi@buf.kk.dk

Aktivitetsbeskrivelse

Denne aktivitet er for ansøgere til meritpædagoguddannelsen, Københavns Professionshøjskole - Campus Carlsberg med opstart februar 2019. Du søger IKKE selve uddannelsen her, men om støtte til finansiering af uddannelsesudgifter.

Der er fem trin, du skal følge for at søge om deltagelse på meritpædagoguddannelsen og få dækket dine fulde udgifter:

1. Tilmeld dig uddannelsen via Københavns Professionshøjskoles hjemmeside
2. Søg om 20 % af uddannelsesgebyret dækket via BUF Akademi
3. Søg om 80 % af uddannelsesgebyret (inkl. materialer og transport) dækket via Den Kommunale Kompetencefond
4. Anvend jobrotationsordningen det første studie år, hvor det er fuldtidsstudie
5. Aftal og underskriv uddannelsesaftale

Der er nu åben for ansøgning til BUF Akademis andel (20 % af uddannelsesgebyr inkl. materialer og transport) for 1. år (1. og 2. semester) af din meritpædagoguddannelse.

Forudsætninger for at kunne ansøge om og blive godkendt til midler
• At du søger og/eller er optaget på meritpædagoguddannelsen, Københavns Professionshøjskole - Campus Carlsberg (BUF-hold) med opstart februar 2019.
• At din leder støtter, at du går på uddannelsen, og at du er fuldt lønnet under hele uddannelsen.
• At din leder er indstillet på, at 80 % af de samlede udgifter til uddannelsesgebyr ansøges om dækket via den Kommunale Kompetencefond eller finansieres via lokale midler.

Der er mulighed for økonomisk tilskud til op til 20 deltagere hos BUF Akademi.

Ansøgningsproces

Trin 1:
Meritpædagoguddannelsen bliver udbudt på Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg. Du søger derfor ikke selve uddannelsen her. Læs mere og ansøg på Københavns Professionshøjskoles hjemmeside. Link: Københavns Professionshøjskole: meritpædagoguddannelse

Der er tilmeldingsfrist d. 16. december 2018.

Trin 2:
Søg om 20 % af uddannelsesgebyret dækket via BUF Akademi. Hent, udfyld og underskriv ansøgningsskemaet: ANSØGNINGSSKEMA. Upload ansøgningsskemaet senest den 16. december 2018 under ANSØG oppe i højre hjørne her på siden.

Du og din nærmeste leder får besked om institutionen er tildelt BUF Akademis andel til at dække de resterende udgifter til uddannelsesgebyrer og materialer/bøger for 1. år af uddannelsen, samt om hvordan disse bliver udbetalt hurtigst muligt efter Københavns Professionshøjskole har behandlet ansøgning til merituddannelsen.

Du og din leder er opmærksom på, at I skal søge BUF Akademis Andel en gang årligt. BUF Akademi vil sørge for, at minde jer om, når det er ved at være tid til at søge igen.

Trin 3:
Søg om 80 % dækket via Den Kommunale Kompetencefond. Søg Den Kommunale Kompetencefond inden studiestart dvs. senest januar 2019. Læs mere på Den Kommunale Kompetencefond. BUF har udarbejdet en trin-for-trin guide, som du skal følge, når du ansøger Den Kommunale Kompetencefond. Link: Trin-for-trin guide

Du og din leder er opmærksom på, at I skal søge Den Kommunale Kompetencefond en gang årligt. BUF Akademi vil sørge for, at minde jer om, når det er ved at være tid til at søge igen.

Trin 4:
Medarbejder er fortsat ansat i institutionen og får løn under hele uddannelsen. Det første år, hvor der er fuldtidsstudie, er det muligt at anvende jobrotationsordningen, hvor leder får tilskud til en vikar mens medarbejder er under uddannelse. Når du sender medarbejder på lønnet efteruddannelse får du 188,73 kr. pr. time refunderet (2018-takst), når du ansætter en ledig som vikar. Det er dog en forudsætning, at medarbejderen ikke selv betaler for uddannelsen. Læs mere om krav og muligheder for at anvende jobrotationsvikarer her: Jobrotation

Anvendelse af jobrotationsordningen sker i et samarbejde mellem pædagogisk leder/klyngeleder og Københavns Erhvervshus. Hvis du har spørgsmål, kan du rette henvendelse til virksomhedskonsulent Annemette Biehl på 2939 8196 eller fj6x@bif.kk.dk og til virksomhedskonsulent Maneck Caroline Nielsen på 2048 1887 eller hg2b@bif.kk.dk.


Trin 5:
Udfyld og underskriv en uddannelsesaftale med din medarbejder. Dokumentet skal betragtes som en aftale for retningslinjer mellem den ansatte på uddannelse og arbejdsgiver: Uddannelsesaftale.


Målgruppe

Meritpædagoguddannelsen er tilrettelagt for medarbejdere, der har erfaring fra pædagogisk praksis. Uddannelsen kvalificerer dig til pædagogisk arbejde på lige fod med den ordinære pædagoguddannelse.

Meritpædagoguddannelsen bliver udbudt på Københavns Professionshøjskole, Campus Carlsberg. Læse mere og søg uddannelsen HER.

Du er enten:
• Pædagogmedhjælper
• Ikke-uddannet klubmedarbejder
• Pædagogisk assistent

Og ansat på:
• Dagtilbudsområdet
• Fritidsinstitution
• Fritidscenter

Samt opfylder kriterierne for at blive optaget på meritpædagoguddannelsen:
• Har 5 års erhvervserfaring med pædagogisk arbejde som for eksempel pædagogmedhjælper, dagplejer eller lignende
• Opfylder adgangskravene til pædagoguddannelsen eller via Individuel Kompetencevurdering (IVK) til at have tilegnet sig kvalifikationer og kompetencer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.


Yderligere information

Kontaktpersoner
BUF: Karoline Thalbitzer, 2491 9614 eller hw60@buf.kk.dk
Den Kommunale Kompetencefond: 3370 3871 eller kontakt@denkommunalekompetencefond.dk
BIF: Annemette Biehl, 2939 8196 eller fj6x@bif.kk.dk, og Maneck Caroline Nielsen, 2048 1887 eller hg2b@bif.kk.dk
KP: Jeppe Pheiffer Hansen, 4189 8526 eller jepp@ucc.dk

Afbud
Husk at orientere BUF Akademi hvis du, mod forventning, bliver forhindret i at fortsætte uddannelsen, og derfor ikke er berettiget til BUF Akademis andel.

Søgning
Klik på søg-knappen for at søge kurser.


Kursuskalender
Se hvilke kurser, du kan følge, og hvornår
JanFebMarApr
MajJunJulAug
SepOktNovDecKontakt BUF Akademi

Skriv en mail til akademi@buf.kk.dk eller ring til os på tlf. 33 66 41 99.

Mandag: 12.30-15.00

Tirsdag: 12.30-15.00

Onsdag: Lukket

Torsdag: 12.30-15.00

Fredag: Lukket